FANDOM


Bu kategori'de SWOTF iLe iLgiLi ki$iLerin tanıtımı yapILacaktır... iLgiLi ki$iLer tanımı; oyuncuLarı, yöneticiLeri, yaLnızca foruma takıLıp hariçten gazeL okuyanLarı; özetLe bir $ekiLde SWOTF iLe tanı$mı$ tüm ki$iLeri içermektedir... Lütfen; bari burada muLti yapmayın, ve yazdıkLarınızLa insanLarı incitmeyin...Aqrepp Edit


aka BeyazAkrep...

GerCek adInI biLen biLir; biLmeyenLerin öğrenmesine gerek görüLmemi$ demektir... Öğrenmesine gerek görüLmediği haLde bir $ekiLde öğrenenLerin, kuLLanmaması önemLe rica oLunur...

GeneL Cerrah; ya$amak denirse İstanbuL'da ya$ıyor...

Centaur ve Orion'da buLundu; i$ yoğunLuğu ve aiLevi nedenLerLe haLen yarı aktif oLarak Centaur'da devam ediyor...

En biLindik özeLLiği, forumda oLmadık nedenLerLe sürekLi ban yemesi...BeyazAkrep

Fakîr-i pâdi$eh-âsâ gedâ-yı muhte$emem...