FANDOMHedef koordinatIn (gezegen ya da ay) biLgiLerini öğrenebiLmek için gerçekLe$tiriLen bir Görev'dir... Harabe ALanI da ayrI bir koordinat oLarak kabuL ediLmekLe birLikte, bu aLana casusLuk görevi iLe fiLo gönderiLemez...YaLnIzca Casus SondasI bu görevi yerine getirebiLir...

ÖzetLe; bir koordinata CasusLuk görevi iLe Casus SondasI gönderiLdiğinde, a$ağIda ayrIntIsI veriLdiği $ekiLde iLgiLi koordinat hakkInda biLgiLer içeren bir CasusLuk Raporu aLInIr, sondaLarInIz kaLktIkLarI gezegene geri döner... Kar$I CasusLuk ba$LIGI aLtInda ayrIntIsI veriLen durumda ise gönderdiğiniz Casus SondaLarI vuruLur, bir CasusLuk Raporu ve bir Sava$ Raporu aLIrsInIz...


CasusLuk Raporu


Casus SondaLarInIz hedef gezegen ya da ay'a uLa$Ir uLa$maz sistem size hemen bir mesaj gönderir... CasusLuk Raporu adI veriLen bu mesaj en azIndan hedef koordinatta buLunan maden (MetaL, Titanium, Xenon) miktarInI içerir... CasusLuk Tekniği'nizin (CT) yüksek oLmasI, daha ayrIntILI (daha fazLa biLgi içeren) bir rapor eLde etmenizin yoLLarIndan biridir... FazLa sayIda Casus SondasI gönderiLmesi haLinde de daha ayrIntILI bir rapor eLde ediLebiLir...NasIL ÇaLI$Ir

Hedefe CasusLuk görevi iLe Casus SondasI gönderiLdiğinde; yazILIm önceLikLe bir r değeri hesapLar:

Sizin CT seviyeniz > Hedefin CT seviyesi ise:

r = (Casus Sonda SayIsI) - [(Sizin CT seviyeniz) - (Hedefin CT seviyesi)] 2

Sizin CT seviyeniz < Hedefin CT seviyesi ise:

r = (Casus Sonda SayIsI) - [(Hedefin CT seviyesi) - (Sizin CT seviyeniz)] 2


Ve; yukarIdaki aLgoritmaLara göre hesapLanan r değerine bağLI oLarak, a$ağIdaki tabLoya göre, hedefin hangi biLgiLerinin eLde ediLebiLeceğine karar verir....

r değeri Hedef BiLgiLeri
<2 MadenLer
2 MadenLer + FiLo
3 MadenLer + FiLo + Savunma
5 MadenLer + FiLo + Savunma + BinaLar
>=7 MadenLer + FiLo + Savunma + BinaLar + AraştIrma


Örnek TabLo


CT seviye farkI FiLo Savunma BinaLar Ara$tIrma
-3 1 1 1 1
-2 1 1 1 3
-1 1 2 4 6
0 2 3 5 7
+1 3 4 6 8
+2 6 7 9 11
+3 11 12 14 16
+4 18 19 21 23Bu tabLonun en soLdaki sütunu, (Hedefin CT seviyesi - Sizin CT seviyeniz) oLarak hesapLanIr... izLeyen sütunLarda ise, iLgiLi hedef biLgisini eLde edebiLmek için kaç adet Casus SondasI gönderiLmesi gerektiği ListeLenmi$tir... SözgeLimi; hedef iLe sizin CT seviyeniz eşit ise, hedefin Ara$tIrma biLgiLerini eLde etmek için 7 adet Casus SondasI göndermeniz gerekir... Hedefin CT seviyesi sizinkinden 4 fazLa oLduğunda ise, Ara$tIrma biLgilerini eLde edebiLmek için 23 adet Casus SondasI göndermeniz gerekir...