FANDOM


SWOTF Wiki
SWOTF

Links

Bu wiki, SWOTF hakkında bilgi edinmek isteyenlere yardımcı olmak amacı ile hazırlandı...

SWOTF nedir?

SWOTF, online multiplayer bir tarayıcı oyunudur.

SWOTF-Wiki haritasI

oLu$turuLmu$ sayfaLar


Casus Uydu (C-GemiLer)
CasusLuk (C-GörevLer)
CasusLuk FiLo Durum Raporu
CasusLuk Raporu
Donanma
Gezegen
Harabe ALanI
Humanoid FabrikasI (C-BinaLar)
Kar$I CasusLuk
Kim Kim'dir (C-Kim Kim'dir)
Robot FabrikasI (C-BinaLar)
Savaş (C-Sava$)
SimuLatör (C-Sava$)
Sonda
TeknoLoji Ağacı

kIsmen oLu$turuLmu$ sayfaLar


Yok Etme


oLuşturuLacak sayfaLar

ALan
Ana Gezegen
Ara$tırma
Ara$tırma Laboratuarı
Ay
BinaLar
Casus Sondası
CasusLuk Tekniği
Durma
Enerji Tekniği
Evren
FiLo Hareketi
GemiLer
Gezegeni Terket
GörevLer
Gravitasyon
Harabe Gemisi
Harabe Sökümü
Hiperuzay Takımı
Hiperuzay Tekniği
ISS
I$ınLanma
impuLs Kuvvet Takımı
iyon Tekniği
KaLkan Tekniği
KoLoni
KoLoniLe$tirme
Konu$Landırma
Koordinat
Lazer Tekniği
MadenLer
MetaL
NakLiye
Navigasyon Tekniği
PLazma Tekniği
SaLdırı
Savunma BirimLeri
SiLah Tekniği
TeknikLer
Tersane
Titanium
Toryum
Xenon
YanmaLı Motor Takımı
Zırh Tekniği